ผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้วานิไทย


รายแรกของประเทศไทยและโลก ของหน่วยวิจัยจระเข้ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ร่วมมือกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานิไทย พัฒนากระบวนการผลิตที่สะอาด ปลอดภัย ในระดับเฉียบพัน เรื้อรัง กึ่งเรื้อรัง และศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ “เลือดจระเข้แห้ง” จนเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข รับรองให้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จนทำให้ประชาชนรู้จักกันอย่างกว้างขวาง

บทความวิชาการ

วานิไทยในสื่อออนไลน์

ผลิตภัณฑ์วานิไทย

Placeholder

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : เลือดจระเข้แคปซูล (ขวดเล็ก)
ยี่ห้อ : วานิไทย (WaniThai)
ประเภทสินค้า : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ราคา : 500 บาท
ขนาด : 30 แคปซูล
น้ำหนักสุทธิ :9.3 กรัม
ส่วนประกอบที่สำคัญใน 1 แคปซูล :
เลือดจระเข้ระเหิดแห้ง 80.64%
เลขที่อย. 10-1-04752-1-0001
ผลิตภายใต้อนุสิทธิบัตรเลขที่ 5074
Placeholder

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : เลือดจระเข้แคปซูล (ขวดใหญ่)
ยี่ห้อ : วานิไทย (WaniThai)
ประเภทสินค้า : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ราคา : 1,500 บาท
ขนาด : 100 แคปซูล
น้ำหนักสุทธิ : 31 กรัม
ส่วนประกอบที่สำคัญใน 1 แคปซูล :
เลือดจระเข้ระเหิดแห้ง 80.64%
เลขที่อย. 10-1-04752-1-0001
ผลิตภายใต้อนุสิทธิบัตรเลขที่ 5074
Placeholder

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : เลือดจระเข้แคปซูล (เฉพาะซีรั่ม)
ยี่ห้อ : วานิ-ซี (Wani-SE)
ประเภทสินค้า : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ราคา : 1,800 บาท
ขนาด : 90 แคปซูล
น้ำหนักสุทธิ : 27.9 กรัม
ส่วนประกอบที่สำคัญใน 1 แคปซูล :
เลือดจระเข้ระเหิดแห้ง 80.64% (เฉพาะซีรั่ม 250 มก.)
เลขที่อย. 10-1-04752-1-0007
ผลิตภายใต้อนุสิทธิบัตรเลขที่ 5074

หนังสือรับรองของเลือดจระเข้วานิไทย


PlaceholderPlaceholder

PlaceholderPlaceholder

PlaceholderPlaceholder

เกี่ยวกับวานิไทย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้แก่ ”ห้างหุ้นส่วนจำกัดวานิไทย” แต่เพียงผู้เดียว โดยผลิตเลือดจระเข้แคปซูลในนามเครื่องหมายการค้า “วานิไทย”กว่าจะมาเป็นเลือดจระเข้แคปซูล


การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเลือดจระเข้ของรุ่งทวีชัยฟาร์ม เริ่มมาจาก ช่วงที่เลี้ยงจระเข้และทำโรงเชือดจระเข้ใหม่ๆ ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ติดต่อขอเลือดจระเข้เพื่อไปศึกษาวิจัย ซึ่งทางฟาร์มได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด ระยะเวลาผ่านไป เราได้ค้นพบว่าเราสามารถนำเลือดของจระเข้มาใช้ได้โดยที่ไม่ต้องฆ่าจระเข้ ตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบันจึงเป็นการเจาะเลือดจระเข้มาเท่านั้น ไม่ได้มีการฆ่าจระเข้แต่อย่างใด เมื่องานวิจัยสำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “เลือดจระเข้แคปซูล ม.เกษตรศาสตร์” เราได้ใช้วัตถุดิบจากเลือดจระเข้ โดยเลือกเพาะเลี้ยงจระเข้ที่มีสุขภาพดี ใช้ขบวนการเจาะเก็บเลือดโดยมีอุปกรณ์เข็มเจาะ ท่อประกอบหัวเข็ม และภาชนะปิดที่นำมาใช้เก็บรักษาเลือด ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ต้องสะอาดและผ่านการอบฆ่าเชื้อทุกขั้นตอน

การได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิและการจัดตั้งวานิไทย


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีการผลิต “เลือดจระเข้แคปซูล ม.เกษตรศาสตร์” แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดวานิไทยและได้รับการบ่มเพาะธุรกิจภายใต้การดูแลของงานพัฒนาธุรกิจสำนักงานบริการวิชาการ มก. จากนวัตกรรมที่ได้จากงานวิจัย นำไปสู่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วานิไทย เลือดจระเข้แคปซูล และวานิ-เอ็นพี ได้รับเลขอย.และได้จดสิทธิบัตรในนามของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรียบร้อยแล้ว

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “เลือดจระเข้แคปซูล” ใช้สำหรับบำรุงและรักษาสุขภาพ เช่น โรคโลหิตจาง โรคภูมิแพ้ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง ผู้ที่มีเรื่องเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวน้อย เกล็ดเลือดต่ำ ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่ต้องการบำรุงร่างกายให้แข็งแรง เมื่อทานแล้วทำให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดีขึ้น
***ทั้งนี้ นวัตกรรมเลือดจระเข้แคปซูลวานิไทย เน้นการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบไทย ผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์คนไทย และผลิตโดยผู้ประกอบการคนไทย***


ติดต่อเรา

เบอร์โทรติดต่อ


  • สำนักงาน 02-942-8924 , 02-955-1556
  • คุณวิสาชินี 081-944-4422
  • คุณภาลิณีย์ 088-454-6556

เวลาทำการ


  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 17.00 น.
  • วันเสาร์ 9.00 – 12.00 น.

ที่ตั้งสำนักงาน


ห้างหุ้นส่วนจำกัดวานิไทย อาคารวิจัยและพัฒนา
50 หมู่3 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900